2001 r. – „Gryf” wkracza do Internetu

W 2001 r. w Internecie pojawiła się strona Klubu; jej inicjatorem, sponsorem i autorem był Stefan Witanis, w tym czasie zamieszkały w Stanach Zjednoczonych. Dzięki Internetowi można było w dwa lata później niemal natychmiast ogłosić „gryfiakom”, rozsianym po całym świecie, fakt  przyznania „Gryfowi” nagrody specjalnej „Głosu Wybrzeża” Rejs Roku 2003, za całokształt osiągnięć żeglarskich. Uhonorowano w ten sposób wysiłek i zaangażowanie wielu pokoleń żeglarzy i działaczy, wśród których na szczególną pamięć zasłużył zmarły rok wcześniej Jan Kaufman, długoletni kierownik, związany z Klubem od lat pięćdziesiątych.

wygląd strony JKM "Gryf" z 2001 rok

wygląd strony JKM „Gryf” z 2001 rok

pl_PLPolski