14.08.1945 r. – powojenna reaktywacja „Gryfu”

14 sierpień 1945 rok – grupa zapaleńców reaktywowała działalność „Gryfu”. Jego pierwszym komandorem został ktp. Ż.w. Stanisław Studnicki, a w składzie siedmioosobowego zarządu znaleźli się przedwojenni członkowie: Edward Błaszak, Zdzisław Chudoba, Józef Lesiak, Ludwik Podkomorski, Stefan Szpak i Waldemar Wallas. Klub zarejestrowano jako samodzielną jednostkę, z własną osobowością prawną, pod nazwą Jacht Klub Ligi Morskej „Gryf”.

Warto zaznaczyć, że „Gryf” – jak jeden z bardzo niewielu klubów żeglarskich – wysłał na XV Sejmik PZŻ delegata z prawem głosu. Podobnie jak przed wojną utrzymano partnerski związek z Ligą Morską, która nieco wcześniej (w początkach 1945 roku) na terenie Basenu Żeglarskiego w Gdyni powołała Centralny Ośrodek Morski LM: ośrodek szkoleniowy oraz żeglarsko-szkutniczy, do którego zamierzano kierować morski sprzęt żeglarski do naprawy i konserwacji. Kierownikiem gdyńskiego COM mianowano Juliusza Sieradzkiego.

Podniesienie bandery podczas rozpoczęcia sezonu 1946 r.

Podniesienie bandery podczas rozpoczęcia sezonu, 1946 r.

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress