Jak zostać członkiem klubu

Aby zapisać się do klubu należy wypełnić druk deklaracji i wraz ze zdjęciem złożyć w sekretariacie klubu. Jednocześnie należy opłacić jednorazowe wpisowe w wysokości 400 zł dla dorosłych i 200 zł dla młodzieży szkolnej i studentów, które można zapłacić gotówką w sekretariacie, bądź przelewem na konto klubu.Po formalnym przyjęciu w poczet członków klubu przez Zarząd Klubu, możesz śmiało iść w ślady sławnych klubowych poprzedników Leonida Teligi i Zbigniewa Puchalskiego, bądź wyznaczać własny żeglarski szlak.

WAŻNE! Żeby uzyskać pełny dostęp do strony klubowej należy po formalnym przyjęciu w poczet członków przez Zarząd Klubu napisać maila na adres klub@jkmgryf.pl. Administratorzy strony internetowej nadadzą nazwę użytkownika i hasło potrzebne do zalogowania się na stronie klubu.

Opłaty członkowskie:

Wpisowe do Klubu: 400 zł dla dorosłych, 200 zł dla młodzieży szkolnej i studentów
Składka podstawowa: 419 zł rocznie*
Składka ulgowa: 209,50 zł rocznie**

Składki mogą być opłacane rocznie lub kwartalnie.

*Zwolnieni od obowiązku opłacania składki są: dzieci członków Klubu do czasu ukończenia nauki, członkowie honorowi Klubu oraz opiekunowie jachtów na dany rok kalendarzowy.
**Składka ulgowa przysługuje młodzieży uczącej się, emerytom i rencistom, małżonkom członków Klubu, oraz członkom wyróżnionym honorową odznaką „Za zasługi dla JKM Gryf”.

Zniżka 10% przysługuje za uiszczenie składki jednorazowo, za rok z góry, do końca I kw. oraz za co najmniej 20-letnią przynależność do Klubu. Z tych zniżek nie mogą korzystać członkowie opłacający składkę ulgową w wysokości 50 % składki podstawowej.

Każdego z członków klubu obowiązuje odpracowanie 20 godzin rocznie na rzecz klubu. W przypadku niemożności świadczenia takiej pracy członek klubu wpłaca na konto lub do kasy klubu ekwiwalent pieniężny w wysokości 400 zł jako darowiznę.

załoga s/y Albatrosa we Władysławowie, maj 1938 r.

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress