MISJA I WIZJA JKM „GRYF“

Co to jest i po co ta misja?

Misja stanowi nadrzędny układ odniesienia, który pozwala wyznaczać cele, określać ramy czasowe ich realizacji, a także nasze aspiracje jako stowarzyszenia. Deklaracja misji informuje o charakterze naszego Klubu, wyznacza jego tożsamość, przedstawia istotę prowadzonej działalności, musi łączyć się z wizją dalszego rozwoju.

Kto nie wie do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry.
(Seneka)

DEKLARACJA MISJI

JKM GRYF jest klubem żeglarskim istniejącym od roku 1928. Naszym głównym celem jest osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych klubów żeglarskich w kraju, uprawiających żeglarstwo morskie. Skłania nas do tego ponad 80-letnia tradycja, jak też aktualnie prowadzona działalność. Mamy po temu wszelkie niezbędne warunki, najlepszą w kraju lokalizację, kadrę z ogromnym doświadczeniem oraz bazę sprzętową. Wierzymy, że żeglarstwo jest nadal jednym z najlepszych sposobów kształtowania charakteru, co nie straciło niczego z aktualności w dzisiejszych czasach. Uważamy, że niesie ono zdecydowanie ponadczasowe i uniwersalne wartości. Klub powstawał w Gdyni, zatem współpraca z miastem jest naszą stałą i silną deklaracją wspólnych działań dla harmonijnego rozwoju lokalnych społeczności. Pragniemy być postrzegani, jako ważny partner w dalszym kształtowaniu naszego najbliższego otoczenia. Taki jest też sens naszego działania. Od zawsze byliśmy i jesteśmy otwarci na wszystkie środowiska zainteresowane żeglarstwem morskim, co, jak wierzymy, stanowi naszą dodatkową wartość. Zainteresowanie napływem nowych członków jest jednym z klubowych priorytetów – chcemy przybliżać nieznane i zaciekawiać tym co leży za horyzontem.

Misja, to także wizja przyszłości Klubu przedstawiona tak, aby została zrozumiana przez wszystkich członków JKM GRYF, tak by mogli się z nią utożsamiać. Powinna współgrać z wyobrażeniami i nadziejami nas wszystkich.

Po prostu tak jest, że kiedy plany na przyszłość są jasno określone, ambitne, interesujące, to znacznie łatwiej przystępujemy do działania.

WIZJA

Konieczność zabezpieczenia potrzeb finansowych Klubu wymaga od nas opracowania właściwej strategii pozyskiwania niezbędnych środków, stosownie do prowadzonej działalności oraz konkretnych planów dalszego rozwoju. Wykorzystujmy w pełni możliwości związana z rozwojem usług w obszarach właściwych dla żeglarstwa. Podejmujmy aktywne działanie w celu znalezienia i zainteresowania sponsorów.

Priorytety, które powinny nam przyświecać to:

a. Konsekwentna budowa spójnego wizerunku Klubu, poprzez dbałość o wszystkie czynniki mające wpływ na jego postrzeganie i czytelną identyfikację. JKM GRYF będzie jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów w Polsce i zagranicą.

b. Osiągnięcie wysokiej pozycji w kraju w zakresie szkoleń żeglarskich oraz instruktorskich wraz z ich profesjonalizacją. Promocja pływań morskich m.in. poprzez dynamiczny rozwój bazy sprzętowej, pozyskanie nowych jednostek.

c. Planowanie i realizacja rejsów po atrakcyjnych wodach Europy Zachodniej oraz Południowej.

d. Organizacja i rozwój własnych imprez sportowych oraz integracyjnych wraz z ich szeroką promocją na terenie kraju i za granicą.

e. Integracja społeczności żeglarskiej wokół Klubu poprzez programowe organizowanie cyklicznych spotkań oraz adaptację posiadanego lokalu dla potrzeb Klubu.

f. Poprawa organizacji i współpracy z klubowiczami ze szczególnym uwzględnieniem nowych członków.

g. Współpraca z prywatnymi armatorami w procesie organizacji szkoleń i innych istotnych potrzeb Klubu.

Wymienione elementy powinny być postrzegane jako sposoby na szeroko pojęte polepszenie oraz zintensyfikowanie działalności Klubu, a co niezmiernie ważne, na zapewnienie efektywnego działania naszego środowiska w przyszłości.

Jerzy Turzyński, 
Gdynia 25 lutego 2011 r.

 

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress