Inauguracyjne posiedzenie zarządu klubu

Jak wiadomo, ostatnie walne zebranie było zebraniem wyborczym. Nowy zarząd klubu jest większy od poprzedniego. To akurat pokłosie dawnych doświadczeń – ludzie czasami rezygnują z funkcji. Nowy zarząd jest w dużej części zupełnie nowy. Kilku osób dotąd nie znałem. Ale to dobrze. Nowe spojrzenie, nowe pomysły, nowe chęci do działania.
Jeszcze przed spotkaniem oficjalnym odbyły się rozmowy telefoniczne, wstępne przydzielenie zadań, omówienie niektórych pomysłów i planów.
I od tego zaczęło się pierwsze posiedzenie. Musieliśmy formalnie przegłosować funkcje, bo jest to niezbędne do KRS. Sama procedura trochę się przeciągnęła, bo ludzi sporo, a przy każdej osobie pojawiały się dygresje, pomysły czyli ogólnie rzeczy do omówienia. Kto jakie ma główne funkcje, albo zadania, można obejrzeć w innym miejscu na stronie: skład zarządu.

Główne cele zarządu na kadencję:
– przygotować się do budowy nowej siedziby (na co mamy dokładnie rok)
– przetrwać całą budowę
– odnaleźć się w nowej rzeczywistości, gdy już się w niej znajdziemy
Z tym co wyżej łączą się oczywiście cele mniejszego kalibru, ale przecież też ważne. Niektóre wręcz kluczowe.

Dyskusje trwały długo, było to jedno z dłuższych posiedzeń zarządów.

Z rzeczy codziennych, to przyjęliśmy do klubu kolejną osobę, ustaliliśmy termin zakończenia sezonu 2021.
Będzie to 6 listopada (oczywiście sobota) o godzinie 17.

Opiekunowie jachtów co roku, po sezonie, przygotowują plan prac i potrzeb na jachcie pod swoją opieką. Tym razem termin złożenia takiego planu został przyspieszony o 2 tygodnie. Warto wiedzieć wcześniej, co trzeba zrobić koniecznie, co warto, a co może będzie musiało poczekać. To pewna kwadratura koła, bo z jednej strony warto zrobić na jachtach jak najwięcej przed budową, z drugiej strony, mamy zebrać jak najwięcej zapasu gotówki jako rezerwę. Jakoś to trzeba będzie pogodzić, czyli jak zawsze kompromis.

pl_PLPolski