Terms of use of yachts and club base

Z klubowego sprzętu pływającego mają prawo korzystać wyłącznie członkowie Klubu, a także osoby im towarzyszące, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Klubu

Yacht crews pay for the Club a swimming fee according to the following table (currency: PLN):

Osoba Kwota (PLN)
członek klubu40
jedna osoba z rodziny40
kolejna osoba z rodziny60
uczący się do 26 roku życia/emeryci/renciści20
osoby obce80
prowadzący jacht20
opiekunowie jachtów, Honorowy Członek Klubuzwolniony

Uwaga: pod pojęciem „młodzież” należy rozumieć osoby uczące się lub studiujące w szkołach lub uczelniach dziennych (do 26 lat); niewieczorowych czy zaocznych.

Exempt from paying the aforementioned fees are: Zgodnie z Regulaminem Klubu

Członkowie Klubu, którzy nie wykażą się co najmniej 20-godzinami pracy na rzecz Klubu (remonty jachtów, prace na rzecz klubu itp.) zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości ustalonej przez Zarząd na dany sezon.

Załoga ponosi w czasie rejsu wszystkie koszty eksploatacyjne jachtu, a także, solidarnie, pełną odpowiedzialność materialno-prawną za wszelkie szkody i awarie powstałe na jachcie od momentu przejęcia jednostki do momentu jej zwrotu. Odpowiedzialność, o której mowa obejmuje koszty naprawy szkód i, lub usunięcia skutków awarii, a których odzyskanie z tytułu ubezpieczenia jachtu okaże się dla Klubu nieopłacalne, m.in. z powodu utraty zniżek za tzw.”bezawaryjność” i kwoty „franszyzy redukcyjnej” (10% kosztu). Odpowiedzialność załogi może być pomniejszona o kwotę ewentualnie uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Powyższe nie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków” (NNW) określonych przez ubezpieczyciela.

Wszelkie nierefundowane przez ubezpieczyciela – szkody, straty lub uszkodzenia powstałe na jachcie w trakcie rejsu, muszą być naprawione na koszt załogi rejsowej w terminie umożliwiającym dalszą eksploatację jachtu.Yacht stop or storage of equipment, materials, etc. in the area of the Club:

placeClub's MembersNot Club's Members
on land
(club area)
With membership over 5 years15 zł/mbAbove 50 PLN / RM (price is negotiable)
With membership from 3 to 5 years35 zł/mb
With membership up to 3 years60 zł/mb
club's hangarSummer 1.05 – 31.10500 zł/miesiącPowyżej stawki klubowej (cena do negocjacji) do 10 mb
Winter 1.11 – 30.04750 zł/miesiącPowyżej stawki klubowej (cena do negocjacji) do 10 mb
Składowanie sprzętu i materiałów50 zł/m2Powyżej stawki klubowej (cena do negocjacji)
working areaWith membership over 5 years25 zł/m2Above rates for club members (price is negotiable)
With membership from 3 to 5 years35 zł/m2
With membership up to 3 years60 zł/m2

* fees are charged for each month started

Use of club rooms:

Rodzaj pomieszczeniaClub's MembersNot Club's Members
Storage box 75 zł/miesięcznie (od 1 stycznia 2023)-----

Użytkowanie urządzeń technicznych:

Rodzaj urządzeniaClub's MembersNot Club's Members
Pobór energii elektrycznej wg wskazań licznikanegotiable
Wszystkie osoby korzystające z bazy klubowej obowiązane są do przestrzegania Regulaminu Klubu,  porządku, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dobrych obyczajów oraz zarządzeń i poleceń kierownika i władz Klubu.

Warunkiem korzystania z bazy klubowej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i prac na jachtach, jest podpisanie i przestrzeganie przez członków lub osoby pracujące na rzecz klubu Regulaminu Klubu,  Regulaminu BHP i PPoż.

The club does not bear any material and legal responsibility for the equipment, yacht or its equipment stored on the Club premises by a Club member.

The club reserves the right to change the above rates and conditions for the use of yachts and club base without notice.

All changes and rules for the use of yachts and club base will be placed immediately on the website and bulletin board at the club's headquarters.

Gdynia, 8 października 2022
Za Zarząd /-/ Komandor Klubu Jacek Wesołowski

en_GBEnglish (UK)
Powered by TranslatePress