Terms of use of yachts and club base

Z klubowego sprzętu pływającego mają prawo korzystać wyłącznie członkowie Klubu, a także osoby im towarzyszące, na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie Klubu

Yacht crews pay for the Club a swimming fee according to the following table (currency: PLN):

Osoba Kwota (PLN)
członek klubu40
jedna osoba z rodziny40
kolejna osoba z rodziny60
uczący się do 26 roku życia/emeryci/renciści20
osoby obce80
prowadzący jacht20
opiekunowie jachtów, Honorowy Członek Klubuzwolniony

Uwaga: pod pojęciem „młodzież” należy rozumieć osoby uczące się lub studiujące w szkołach lub uczelniach dziennych (do 26 lat); nie wieczorowych czy zaocznych.

 

Exempt from paying the aforementioned fees are: Zgodnie z Regulaminem Klubu

Członkowie Klubu, którzy nie wykażą się co najmniej 20-godzinami pracy na rzecz Klubu (remonty jachtów, prace na rzecz klubu itp.) zobowiązani są uiścić opłatę 300 zł za nieprzepracowane godziny (15 zł za godzinę).

Załoga ponosi w czasie rejsu wszystkie koszty eksploatacyjne jachtu, a także, solidarnie, pełną odpowiedzialność materialno-prawną za wszelkie szkody i awarie powstałe na jachcie od momentu przejęcia jednostki do momentu jej zwrotu. Odpowiedzialność o której mowa obejmuje koszty naprawy szkód i, lub usunięcia skutków awarii, a których odzyskanie z tytułu ubezpieczenia jachtu okaże się dla Klubu nieopłacalne, m.in. z powodu utraty zniżek za tzw.”bezawaryjność” i kwoty„franszyzy redukcyjnej” (10% kosztu). Odpowiedzialność załogi może być pomniejszona o kwotę ewentualnie uzyskanego odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. Powyższe nie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków” (NNW) określonych przez ubezpieczyciela.

Any non-refunded by the insurer - damage, losses or damage caused to the yacht during the voyage, must be repaired at the expense of the cruise crew in time enabling further exploitation of the yacht.

 Yacht stop or storage of equipment, materials, etc. in the area of the Club:

placeClub's MembersNot Club's Members
on land
(club area)
With membership over 5 years10 PLN/RMAbove 50 PLN / RM (price is negotiable)
With membership from 3 to 5 years25 PLN/RM
With membership up to 3 years50 PLN/RM
club's hangarSummer 1.05 – 31.1010 PLN/m2Above rates for club members (price is negotiable)
Winter 1.11 – 30.0430 PLN/m2
working areaWith membership over 5 years20 zł/m2Above rates for club members (price is negotiable)
With membership from 3 to 5 years25 zł/m2
With membership up to 3 years50 zł/m2

* fees are charged for each month started

Use of club rooms:

Rodzaj pomieszczeniaClub's MembersNot Club's Members
Storage box50 PLN/monthly-----

Użytkowanie urządzeń technicznych:

Rodzaj urządzeniaClub's MembersNot Club's Members
Pobór energii elektrycznej wg wskazań licznikanegotiable
Wszystkie osoby korzystające z bazy klubowej obowiązane są do przestrzegania Regulaminu Klubu,  porządku, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, dobrych obyczajów oraz zarządzeń i poleceń władz Klubu.

Warunkiem korzystania z bazy klubowej, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów i prac na jachtach, jest podpisanie i przestrzeganie przez członków lub osoby pracujące na rzecz klubu Regulaminu Klubu,  Regulaminu BHP i PPoż.

The club does not bear any material and legal responsibility for the equipment, yacht or its equipment stored on the Club premises by a Club member.

The club reserves the right to change the above rates and conditions for the use of yachts and club base without notice.

All changes and rules for the use of yachts and club base will be placed immediately on the website and bulletin board at the club's headquarters.

Gdynia, 22 grudnia 2017
Commodore of the Club Dariusz Szumiński

rEGULAMINIE

en_GBEnglish (UK)