Bronisław Kuśnierz

Bronisław Kuśnierz jest jednym z najbardziej utytułowanych członków Klubu. Ilość regat, w których brał udział, jest imponująca. Osiągnięte wyniki także.

Poniżej przedstawiamy wybrane:

1967 – na s/y ORION – puchar „Gryfa Pomorskiego” oraz puchar Ostseewoche

1968 – Puchar Obrońców Westerplatte

1971 – wicemistrz Polski w I klasie RORC

1972 – Mistrz Polski w żeglarstwie morskim

1973 – wicemistrz Polski w I klasie RORC, Mistrz Sportu

Urodzony w 1925 r. w Nowym Sączu. W czerwcu 1945 r. wyjechał z Krakowa do Gdyni z ekipą Polskiej YMCA. W 1947 r. na pokładzie Swantewida popłynął do Szwecji. Było to pierwsze zachłyśnięcie się morzem i Zachodem. Pozostał w Gdyni pływając wpierw w Yacht Klubie Polskiej YMCA.  Po ukończeniu Wyższej Szkoły Handlu Morskiego w Sopocie otrzymał w marcu 1954 r. nakaz pracy do Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych, tam skierowano go do Puckich Zakładów Mechanicznych, gdzie przepracował 37 lat, do emerytury. W 1977 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1986 r. – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach pięćdziesiątych związał się Ligą Morską i z „Gryfem”. Od 1945 r. zaliczył około 100 rejsów pełnomorskich i pokonał prawie 51 tysięcy mil. Ponad 40 lat pływał na jachcie Orion, na którym odnosił liczne sukcesy w regatach międzynarodowych i krajowych. Świadczą o tym medale i puchary w regatach Mistrzostw Polski, „Gryfa Pomorskiego”, „Ostseewoche”, „Międzynarodowym Tygodniu Zatoki Gdańskiej”, „Obrońców Westerplatte”. W 1963 r. odznaczono go „Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Żeglarstwa Polskiego”, a w 1973 r. otrzymał tytuł „Mistrza Sportu”. Wychował pokolenia żeglarzy. Zapalony fotograf, do dziś dokumentuje życie klubowe, jachty i morze.


Uzyskane sportowe stopnie żeglarskie:

1. 26.10.1948 – jachtowy żeglarz morski
2. 05.09.1950 – patent jachtowego sternika morskiego n:286
3. 10.05.1952 – patent jachtowego kapitana przybrzeżnego nr: 86
4. 11.03.1954 – sternik lądowy św. egz. 687 Olsztyn W.K.K.F w Olsztynie
5. 17.06.1957 – patent jachtowego kapitana morskiego nr 61
6. 15.03.1962 – patent instruktora żeglarskiego nr 137
7. 30.01.1975 – patent jachtowego kapitana żeglugi wielkiej nr 53
8. 30.12.1994 – radiooperator morski i śródlądowy nr M-6021.Państwowa agencja radiokomunikacyjna,
9. 14.05.2003 – patent nr 961,Kapitana Jachtowego nr 1846 wydany przez Polski Związek Żeglarski.

 

Tytuły, Odznaczenia i odznaki oraz medale:

1. Zasłużony działacz LPŻ-Brązowa Odznaka nadana przez prez. zarz. Woj.LPŻ w Gdańsku dnia 09.10.1962 r
2. Zasłużony działacz żegl. polskiego – złota odznaka PZŻ nadana w dn.06.04.1963 przez Polski Związek Żeglarski w Warszawie.
3. Zasłużony działacz LOK srebrna odznaka – nadana przez Prez. Zarz. Woj. LOK w Gdańsku w dniu 24.09.1969 r.
4. Złota odznaka Zasłużony działacz LOK – nadana przez Prezyd. Zarz. Główn. LOK W-wa dnia 25.09.1972 r.
5. Mistrz Sportu w Żeglarstwie – tytuł nadany przez Główny Komitet Kultury Fiz. Sportu i Turystyki W-wa 23.08.1973 r.
6. Medal 30-lecia PRL – nadany przez Rada Państwa 22.07.1974r
7. „Zasłużony Ziemi Gdańskiej” – wyróżnienie odznaką honorową postanowieniem Prez.W.R.N.w Gdańsku z dnia 26.02.1977r. nr 102/77
8. Honorowy Członek JKM „Gryf” – tytuł nadany przez Walne zebr. członków JKM Gryf dn.12.03.1978r.
9. Honorowa Odznaka – „Za zasługi dla Jacht Klubu Morski LOK „Gryf” w Gdyni dn.12.10.1978r.
10. Złota Odznaka – „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej i Sportu W-wa dn.18.10.1978r.
11. Srebrny Krzyż Zasługi – nadany Uchwałą Rady Państwa z dn.02.07.1979r.
12. Medal 40 –lecia Polski Ludowej – nadany przez Radę Państwa dnia 22.07.1984r.
13. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – nadany uchwałą Rady Państwa z dnia 21.05.1986r.
14. Odznaka „ Gdynia za zasługi” – wyróżnienie postanowieniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dnia 07.02.1989r.

 

STARTY W REGATACH:

1. 15.07.1948r. Regaty Zatokowe Gdynia-Sopot-Gdynia s/y „YHCAIII” Kpt. V m
2. 14/15.08.49r.Regaty Pełnom. Gdynia-Władysławowo-Gdynia s/y „Harabut” zał.4 m
3. 18.08.1949r. Regaty Zatok. Gdynia NP. Hel-Gdynia s/y „Harabut” zał.5 m
4. 27.08.1949r. Regaty Zatok. Gdynia-Sopot-Gdynia s/y „Bryza” Kpt. 5 m
5. 14.09.1949r. Regaty Zatok. Gdynia- Sopot-Gdynia s/y „Bryza” Kpt. 3 m
6. 08.10.1949r. Regaty Zatok. Gdynia-RD-GD-Gdynia s/y „Bryza” Kpt. 5 m
7. 16.09.1950r. Regaty Zatok. Gdynia-RD-GD-Gdynia s/y „Bryza” Kpt. 1 m
8. 17.09.1950r. Regaty Zatok. Gdynia-NP.-Gdynia s/y „Kneż” Kpt.2 m
9. 01.10.1950r. Regaty Zatok. Gdynia-NP.-Gdynia s/y „Doris” Kpt. 2 m
10. 08.10.1950r. Regaty Zatok. Gdynia-NP.-Gdynia s/y „Doris” Kpt. 1 m
11. 06.07.1952r. Błękitna Wstęga Mazur Giżycko Kl. H miecz. Sternik 14/2
12. 14-17.8.1952r. Regaty Trójkąt Olimp-Gdynia MPJM Kl. 40m2 Zał. ½ fi
13. 02-06.9.1952r. Giżycko Żegl. Mistrza Polski Kl. H Sternik 29/6
14. 20-27.9.1953r. Żegl. M.P.J.M. Gdynia Kl. IV,V Sternik 5 m
15. 20-27.3.1954r. Bojer. M. Pol. LPŹ Giżycko Kl. XV Sternik ½ finału
16. 10.06.1954r. Regaty Sprawnościowe Gdynia s/y „Tajfun” Kpt. 1 m
17. 27.06.1954r. Zatoka Gdańska Regaty Sprawn.-klasyfikacja s/y „Tajfun” Kpt. 3 m
18. 22-25.7.1954r. II Okręg.M.J.Mor. Gdynia Kl. V s/y „Tajfun” 1 m
19. 11-12.9.1954r. Regaty Zat. Międzyklasowe Gdynia Kl. V 50m2 Kpt.5 m
20. 26.09.1954r. Błękitna Wstęga Zatok. Gdańskiej Gdynia s/y „Tajfun” Kpt. 2 m
21. 03.07.10.1954r. Żegl. Tydzień LPŻ Gdynia s/y „Tajfun” Kpt. 2 m
22. 26.06.1955r. Dni Morza Gdynia s/y „Tajfun” Kpt. 3 m
23. 17.07.1955r. Regaty Zatokowe Gdynia s/y „Tajfun” Kpt. 2 m
24. 21-24.7.1955r. III Okręgowy M.J. Mor. Gdynia Kl. V 50 m2 Kpt.2 m
25. 14-15.8.1955r. Regaty X lecia PRL Gdynia s/y „Tajfun” Kpt.4 m
26. 17-25.9.1955r. M.P.J. Mor. Gdynia Kl. V 50 m2 Kpt.1/4 finału
27. 24.06.1956r. Dni Morza Gdynia s/y „Tajfun” Kpt.1 m
28. 1957 Treningi i starty w Kl. Star. s/y „Ewa” sternik
29. 1958 Żegl. Mistrzostwa Polski Gdynia s/y „Ewa” Kl.Star. sternik ½ finału
30. 1959 Regaty Gdynia – Helsinki 8-20.07. s/y „Venus” Kpt. 2 m
31. 1960 Międzynarodowy Tydzień Zat. Gdańskiej – Gdynia s/y” Orion” kpt. 2 m
32. 9.7-4.8.1963r. Skagen Regatta Norwegia s/y „Orion” Kpt. Wycof. Awaria
33. Wrzesień 1963 “Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia s/y “Orion” I m, I gr. Kpt
34. 27.6-14.7.1964 „Baltic Race” Szwecja s/y „Orion” Kpt.12 m
35. 25.5-31.5.1964 Pełnomorskie Regaty Wios. 40 lat PKM s/y “Orion” Kpt. 1 m
36. 19-20.9.1964 Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia s/y „Orion” Kpt. III m
37. 26.6-13.7.1965r. Regaty „Gotland Runt” s/y „Orion” Kpt. 13 m
38. 9.27.07.1966r. Regaty Hanko-Marsttandt –Kopenhaga s/y “Orion” Kpt. 2 m
39. 5-20.07.1967r. Regaty “Ostseewoche” –NRD Pokal reg. s/y”Orion” Kpt. 1 m
40. 30.07-02.08.1967r. „Puchar Gryfa Pomorskiego” Szczecin s/y”Orion” Kpt.
41. 01-03.09.1967r. Regaty o Puchar Obrońców Westerpl. Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
42. 16-17.09.1967r. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
43. 1-17.07.1968r. Regaty „Ostseewoche” – NRD Bałtyk s/y „ Orion” Kpt. 2 m
44. 30.07.-03.08.1968r. MTZG-Regaty Pełnomorskie –Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1m
45. 05.-08.09.1968r. Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte –Bałtyk s/y „Orion” Kpt.
46. 14-15.09.1968r. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia –Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
47. 24.06.-11.07.1967r. Regaty „Gotland Runt” –Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 14 m
48. 25.7.-28.7.1969r. Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego –Bałtyk s/y ”Orion” Kpt. 1 m
49. 5-9.09.1969r. Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
50. 13-14.09.1969r. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia-Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 2 m
51. 21-30.08.1970r. Morskie Żegl. Mistrzostwa Polski – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 4 m
52. 01-03.1970r. Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte –Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
53. 12-13.09.1970r. Regaty o Puchar Prezesa LOK –Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 2 m
54. 25.8-4.9.1971r. Morskie Żegl. Mistrz. Polski-Świnoujście-Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 3 m
55. 4-6.09.1971r. Memoriał Obrońców Westerplatte-Bałtyk do Gdyni s/y „Orion” Kpt. 3 m
56. 18-19.09.1971r.Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia –Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 5 m
57. 23.6-2.7.1972r.Morskie Żegl. Mistrz. Polski –Gdynia-Bałtyk s/y „Orion” Kpt.1m złoty medal
58. 16-17.09.1972r. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia-Bałtyk-s/y „Orion” Kpt. 1 m
59. 04-17.08.1973r. ZSRR-Regaty Ryga-Parnu-Zalew Ryski s/y „Orion” Kpt. 1 m
60. 22-31.08.1973r. Morskie Żegl. Mistrz. Polski-Świnoujście-Bałtyk s/y „Orion” Kpt.2m
61. 26.8.-2.9.1973r. Regaty o Puchar Gryfa Pomorskiego Świnoujście-Bałtyk s/y„Orion” Kpt.1m
62. 15-16.09.1973r.Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia-Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1m w I gr.
63. 22-23.09.1973r. X Regaty o Puchar Obrońców Westerplatte-Bałtyk s/y „Orion” Kpt.1 m
64. 10-21.07.1974r. „Operation SAIL” Kopenhaga-Gdynia s/y „Orion” Kpt. 7 m
65. 22-30.07.1974r. MŻMP I MTZG-Gdynia-Bałtyk awaria sprzętu, s/y ”Orion” Kpt. 8 m I gr.
66. 14-15.09.1974r.Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia-Bałtyk s/y „Orion” Kpt.6 m I gr.
67. 13-14.09.1975r. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia-Bałtyk s/y „Venus” Kpt.1m w II gr.
68. 10-11.09.1977r. Regaty Gdynia-Władysławowo-Gdynia-Bałtyk s/y „Andromeda” Kpt.3 m
69. 21-26.07.1978r. Regaty Pełnomorskie- Bałtyk awaria steru s/y „Andromeda” Kpt. wycofanie
70. 22-27.08.1981r. M.Ż.M.P.i Puchar Gryfa Pomorskiego-Świnoujście s/y „Orion” Kpt.
71. 12-13.09.1981r. Regaty Gdynia-Władysławowo o Puchar Prez. LOK s/y „Orion” Kpt.
72. 05.7-4.8. 1883r. Regaty Traremunde Woche -1983 s/y “Orion” Kpt. 5 m
73. 08-09. 1984r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 2 m
74. 12-13.09.1985r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. Wycofanie
75. 13-14.09.1986r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt.
76. 12-13.09.1987r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
77. 10-11.09.1988r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. Udz.
78. 09-10.09.1989r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. Udz.
79. 08-09.09.1990r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 2 m
80. 08-09.09.1991r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 2 m
81. 12-07.08.1992r. OP. SAIL CUTY SARK -92 Bałtyk-Zatoka Fińska s/y „Orion” Kpt 8 m
82. 12-13.09.1992r. Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. Udz.
83. 11-12.09.1993r. Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 3 m
84. 10-11.09.1994r. Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m
85. 09-11.09.1995r. Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 5 m
86. 03-08.09.1996r. Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 3 m
87. 28.06-15.07.1997r. Regaty Gdynia-Eckernforde s/y „Orion” Kpt. 1 m
Udział w uroczyst. 50 lecia SVSH w Eckernforde najlepszy czas w reg.dolotowy SYSH w Eckernforde
88. 06-07.09.1997r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m w II gr.
89. 12-13.09.1998r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 4 m w III gr.
90. 11-12.09.1999r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 2 m w III gr.
91. 09-10.09.2000r. Regaty o Puchar Prez. LOK – Bałtyk s/y „Orion” Kpt. 1 m w III gr.
92. 30.06.2002r. Regaty o Puchar Dni Morza – Zatoka s/y „Orion” Kpt. 1 m w I gr.

 

Starty w regatach zatokowych:

1960r. czerwiec Regaty Puck-Gdynia-Puck „Gwiazda Mórz” III m
1962r. czerwiec Regaty Puck-Gdynia-Puck „Orion” I m
1963r. 22-23.06.Regaty Puchar D-cy M.W. PRL „Orion” II m
1964r.03.06. Regaty Dookoła Zatoki Gdańskiej “Orion” I m I gr.
1966r. 17-18.09. Regaty o Memoriał Gen. M. Zarskiego „Orion” I m I gr.
1967r. 25.06. Regaty X Puck-Gdynia-Puck „Orion” I m I gr.
1967r. 27.08. Regaty VIII o Memoriał T. Żiółkowskiego „Orion” II m I gr.
1968r. 22.06. Regaty o Puchar ZWZMS Gdańsk „Orion” I m najszybsze
1968r.10-11.08. Regaty o Mem. Gen. M. Zaruskiego „Orion” najszybszy
1968r. 08.09. Regaty o Puchar Obr.Westerplatte „Orion” Im w I gr.
1968r. 06.10. Regaty o Błękitną Wst. Zat. Gdańskiej „Orion” III m I gr.
1969r. 15.06. Regaty Puck-Gdynia-Puck „Orion” bezwzgl. Najszybszy
1969r. 29.08. Regaty o Mem. Kom. T. Żiółkowskiego „Orion” I m nasz.
1970r..15-16.08. . Regaty o „Puchar ZW ZMS Gdańsk” „Orion” II m.I gr.
1970r. 01.10. Regaty o Puchar Obr.Westerplatte „Orion” Im w I gr.
1973r. 30.06-01.07. Regaty 50 lecie Stocz. Kom. Paryskiej „Orion” Im w I gr.
1973r. 11. Regaty Puchar D-cy M.W. PRL „Orion” I m I IOR
1973r. 09. Regaty o Mistrzostwa Miasta Gdyni „Orion” I m I gr. IOR
1978r. 01.10.Regaty 60 roczn. Zw. Zaw. Maryn. I Portowców na s/y „Andromeda” I-III IOR
1982r. 09. „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” II m I gr. IOR
1983r. 09. „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” Srebrny Naktuz
1983r. 01.10.Regaty „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej”na „Orionie” V m III gr.
1984r. 09. „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” Srebrny Naktuz II m. I gr. IOR
1985r. 09. „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” I m I Kl. Nagroda Klub. „Srebrny Naktuz”
1985r. 10.06. „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” II m III gr. I tytuł Mistrza na 85r.
1987r. 09. „ Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” II m II gr.
1987r. Regaty o Puchar Zatoki Puckiej „Orion” I m I gr.
1988r. Regaty o Puchar Obr.Westerplatte „Orion” II m I gr.
1988r. Regaty o Puchar Zatoki Gdańskiej “Orion” I m I gr.
1989r. Regaty o Puchar m. Pucka “Orion” II m I gr.
1989r. Regaty Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej” „Orion” III m I gr.
1989r. Regaty o Puchar Obr.Westerplatte „Orion” VIm w II gr.
1990r. Regaty Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej „Orion” II m II gr.
1991r. Regaty o Puchar Zatoki Puckiej „Orion” II m I IOR
1991r. Regaty „Bieg Kaprów” 29.06. „Orion” Im I IOR
1993r. Regaty „Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej „Orion” Vm II gr.
1994 Regaty „Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej „Orion” udział
1995 Regaty „Błękitna Wstęga Zatoki Gdańskiej „Orion” udział
2002 Regaty o „Puchar Dni morza” „Orion” Im Igr.

1971-25.08-04.09

Morskie Zatokowe Mistrzostwa Polski – Świnoujście
III Miejsce w I klasie IOR Brązowy Medal w składzie:
Kpt. Bronisław Kuśnierz
I oficer Wiesław Wajakowski
II oficer Włodzimierz Kruszewski
Załoga R. Rowiński
Załoga Andrzej Szymaniak
Załoga Witold Kociszewski
Na s/y „Orion” VIII-PZ-3

 

Morskie Żeglarskie Mistrzostwa Polski – Świnoujście:

22-31.08.1973 s/y „Orion” VIII-PZ-3
II Miejsce w I Kl/ IOR Srebrny Medal
Kpt. Bronisław Kuśnierz
I oficer Wiesław Wajakowski
II oficer Mieczysław Bierka
III oficer Tadeusz Stobbe
Załoga Teresa Kamińska
Załoga Elżbieta Wiśnicka
Załoga Jan Walczak

 

przeczytaj także artykuł na zeglarski.info

 

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress