1936 r. – Objęcie patronatu nad klubem przez LMiK oraz pierwsze zwycięstwo Olgi w regatach zatokowych

W 1936 roku nastąpiło objęcie przez Ligę Morską i Kolonialną prestiżowym patronatem Klubu Żeglarskiego „Gryf”, co w przyszłości miało ułatwić rozwój i pozyskiwanie funduszy przez Klub.

W tym samym roku jacht Olga (pod kpt. Wiesławem Olszyną-Wilczyńskim) uczestniczył – jako pierwszy jacht „Gryfu” – w regatach zatokowych organizowanych przez YKP, zdobywając w tym pierwsze miejsce przed gdańskim jachtem Hoffnung (należącym do Ludwiga Noégo, dyrektora Stoczni Gdańskiej). Nie był to jednorazowy sukces, gdyż odtąd corocznie Olga zwyciężała w tych regatach regularnie: w 1937 r. pod kpt. Brunonem Sychowskim, a potem dowodzona przez kpt. Waldemara Wallasa.

Na pokładzie Olgi

Na pokładzie Olgi podczas zwycięskich regat 1936 r. Siedzą od lewej: P. Gniewiecki, kpt. W. olszyna-Wilczyński, B. Spychowski, K.Kostrzewa, Z. Cybulski, W. Wallas i W. Szepielewicz

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress