1935 r. – rozwijamy żagle. Rejestracja Klubu Żeglarskiego „Gryf” w PZŻ

W 1934 roku dzięki zabiegom działaczy „Gryfu” nastąpiło skierowanie działalności „Gryfu” w stronę żeglarstwa morskiego. Zbiegło się to z inicjatywami ówczesnego Prezesa Obwodu Ligi Morskiej w Gdyni, inż. Wacława Gierdziejewskiego. Jeszcze w 1934 r. w Stoczni Yachtowej w Gdyni zamówiono pierwsze „Vingboty” (w Polsce zwane „czajkami”) – późniejsze Gryf I i Gryf II – co zapoczątkowało działalność żeglarską w Klubie. W tym samym roku jego nazwę zmieniono na Klub Żeglarski „Gryf”.

W 1935 roku pojawiły się kolejne jachty: slup regatowy Olga (kupiony od Polskiego Klubu Morskiego w Gdańsku) i niewielki slup Kapewiak (wniesiony przez kolejarzy gdyńskiej parowozowni PKP).

Posiadana flotylla pozwalała rozpocząć intensywne szkolenie. Zorganizowano pierwszy kurs na stopień żeglarza morskiego, który ukończyło 24 osób. Z czasem różnicowano formy szkolenia, na przykład zimą 1936/1937 r.zorganizowano kurs modelarski, podczas którego członkowie Klubu budując modele jachtów poznawali ich konstrukcję. Wprowadzono kursy wyższego stopnia, po których członkowie Klubu otrzymywali patenty sterników jachtowej żeglugi morskiej. Szkolenia z zakresu nawigacji prowadzili oficerowie floty handlowej. Klub w dalszym ciągu pozostawał otwarty dla wszystkich warstw społecznych.

 

pierwszy jacht regatowy Olga

pierwszy jacht regatowy Olga

pl_PLPolski