Zachęcamy do wstąpienia do naszego klubu! Zostając naszym członkiem zyskasz możliwość rozwijania żeglarskich pasji, będziesz mógł uczestniczyć w licznych i ciekawych rejsach na jachtach klubowych. Kliknij tutaj po szczegóły.

 

 

 

Warunki uczestnictwa i podziału na klasy w Regatach Samotników PDF Wydrukuj ten artykuł

Każdy zawodnik musi spełnić wszystkie z poniżej wymienionych warunków przed rozpoczęciem regat:

  1. Przekazać do klubu wypełnione zgłoszenie do regat (www, e-mail, fax lub osobiście).
  2. Potwierdzić w siedzibie Organiztora swoje zgłoszenie.
  3. Opłacić wpisowe (gotówką w kasie klubu albo przelewem). W przypadku przelewu należy przekazać do klubu potwierdzenie dokonania przelewu.
  4. Dostarczyć do klubu potwierdzenie ubezpieczenia OC na czas regat.
  5. Zawodnik wyraża zgodę na przydzielnie do klasy zgodnie z zasadami opisanymi w zawiadomieniu o regatach. Jednocześnie zobowiązuje się do przestrzegania parametrów przydzielonej klasy.

Zaznaczając w zgłoszeniu pole "Akceptuję" oświadczam, że akceptuję powyższe warunki oraz oświadczam, ze w/w jacht wyposażony jest zgodnie z przepisami i dobrą praktyką morską oraz, że startuję w regatach na własną odpowiedzialność i ryzyko. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów regatowych i innych przepisów odnoszących się do tych regat.

Zmieniony: poniedziałek, 22 czerwca 2015 20:23
 

Translate this page